רפואת ילדים דחופה (מיון ילדים)

ד"ר ואיל ג'רוס

מספר טלפון של ד"ר ואיל ג'רוס04-7774000