פנימית ד'

ד"ר רוית גורביץ

מספר טלפון של ד"ר רוית גורביץ04-7772262