פנימית ד'

ד"ר מונא מסארוה

מספר טלפון של ד"ר מונא מסארוה04-7772262