פנימית ד'

ד"ר מאי עסלי

מספר טלפון של ד"ר מאי עסלי04-7772261