מחלקת יולדות א' + ב'

אלינה ליכטצינדר

מספר טלפון של אלינה ליכטצינדר04-7772762