מחלקת יולדות א' + ב'

יהלום אבוקסיס

מספר טלפון של יהלום אבוקסיס04-7772339