פנימית א'

איילת גולדהגן

מספר טלפון של איילת גולדהגן04-7773110