פנימית א'

ד"ר אסטחיק אוגניאן

מספר טלפון של ד"ר אסטחיק אוגניאן04-7772518