מעבדה המטולוגית

ד"ר דבורה סהר

מספר טלפון של ד"ר דבורה סהר04-7772539