המכון הפתולוגי

ד"ר שגיא טל

מספר טלפון של ד"ר שגיא טל04-7772235