המכון הפתולוגי

אירינה מינקוב

מספר טלפון של אירינה מינקוב04-7773466