המכון הפתולוגי

ד"ר יוגני וולודובסקי

מספר טלפון של ד"ר יוגני וולודובסקי04-7772530