המכון הפתולוגי

פרופ' עופר בן-יצחק


פרופ' חבר קליני עופר בן-יצחק משמש כמנהל המכון הפתולוגי.