המכון הפתולוגי

ד"ר גורן קולודני

מספר טלפון של ד"ר גורן קולודני04-7772530