בדיקות וטיפולים
אימונולוגיה וסיווג רקמות

הנויטרופילים (neutrophils) מהווים בין 40% ל-70% מסך כל תאי הדם הלבנים ותפקידם העיקרי הוא להוות את חומת המגן הראשונית של מערכת החיסון כנגד מחוללי מחלה כגון חיידקים שונים. ריכוזם הנורמאלי בדם נע בין 3,000 ל-7,000 תאים למיקרו ליטר וירידה במספרם אל מתחת ל-1,000 (נויטרופניה), מעלה את הסיכון לזיהומים.
על גבי קרום התא (ממברנה) של הנויטרופילים ישנם חלבונים וסוכרים המשמשים את התא לקליטת אותות (קולטנים/רצפטורים) והעברת מסרים וחומרים לתוך ומחוץ לתא. קיימת שונות מבנית קטנה בין אותם חלבונים באנשים שונים (ללא הבדל בפעילות). שונות זו היא הגורם לכך שבעקבות חשיפה של אדם אחד לנויטרופילים של אדם אחר עלולים להיווצר נוגדנים כנגד החלבונים (אנטיגנים) של הנויטרופילים הזרים. על הנויטרופילים אנטיגנים ייחודיים להם הנקראים בשם HNAs-Human Neutrophil Antigens.
נוגדנים כנגד נויטרופילים מעורבים במצבים קליניים שונים כגון:

א. נויטרופניה של היילוד ((FNAIN) Fetal/Neonatal alloimmune Neutropenia - תופעה בה, במהלך ההריון, יוצרת האם נוגדנים כנגד אנטיגנים של הנויטרופילים של העובר שמקורם באב. הנוגדנים נצמדים לנויטרופילים של העובר ומתווכים את השמדתם. במצב כזה ישנה סכנה שהיילוד יהיה חשוף לזיהומים במהלך שבועות חייו הראשונים, עד שנוגדן האם יעלם וספירת הנויטרופילים תתאושש.

ב. נויטרופניה בעקבות נוגדנים עצמיים - ישנם מקרים, בעיקר בילדים עד גיל שלוש שנים, בהם מערכת החיסון, ככל הנראה בשל חוסר בשלותה, טועה ומייצרת נוגדנים כנגד האנטיגנים העצמיים. תופעה זו נקראת נויטרופניה אוטו-אימונית (autoimmune neutropenia). הנוגדנים העצמיים גורמים להרס הנויטרופילים אשר, בהעדרם, חשוף החולה לזיהומים חוזרים. במקרה של נוגדנים עצמיים בילדים, הנוגדנים בדרך כלל ייעלמו מעצמם בתוך מספר חודשים

ג. TRALI – Transfusion assosiated acute lung injury, תגובה קשה מאוד של בצקת ריאות בעקבות עירוי מרכיב דם אשר הכיל נוגדנים כנגד נויטרופילים שמקורם בתורם המנה. נוגדנים אלה, אשר התורם ייצר כתגובה לחשיפה קודמת (בדרך כלל נשים שנחשפו לנויטרופילים במהלך הריון) יצמדו לנויטרופילים של המקבל ואלה, כתגובה, עלולים לעבור שפעול ולפגוע תוך כדי כך בתאי האנדותל המרכיבים את דופן כלי הדם. פגיעה זו תגרור דליפת נוזלים לתוך הרקמה ולבצקת. התופעה מתרחשת בעיקר בריאות המקבל ולכן הסימן המובהק שלה הוא בצקת ריאות העלולה אף להביא למותו של המקבל.
מכיוון שמלבד נויטרופניה כתוצאה מנוגדנים, ישנן סיבות רבות ונוספות לנויטרופניה, חלקן קשורות לתהליכים ממאירים ואחרים, ישנה חשיבות גדולה באיתורם של נוגדנים אלה לצורך האבחון והטיפול. איתור הנוגדנים מסובך מבחינה טכנית ומצריך לכן ידע ויכולות טכניות ייחודיות לביצוע הבדיקות .

לאחר תהליך בחינה ארוך ומדוקדק, הוסמכה לאחרונה המעבדה לאימונולוגיה של טסיות ונויטרופילים במרכז הרפואי רמב"ם, ע"י איגוד מעבדות הרפרנס הבינלאומי של ה-ISBT (International Society of Blood Transfusion) לבצע את הבדיקות הייחודיות לאיתור ואפיון של נוגדנים כנגד נויטרופילים ובאבחון מצבים קליניים הנגרמים כתוצאה מקיומם. זוהי המעבדה היחידה בארץ, והמעבדה ה-17 בעולם, שקיבלה הסמכה זו.

המעבדה נותנת שירות לכל בתי החולים ומבוטחי כל הקופות בכפוף להתחייבות כספית מתאימה
לפרטים נוספים :
המעבדה לאימונולוגיה של טסיות ונויטרופילים
מרכז רפואי רמב"ם
טל: 04-7771304/3488/2052
פקס: 04-7772905
מנהלת המעבדה, ד"ר לילך בונשטיין: [email protected]

למידע נוסף על נוגדנים כנגד נויטרופילים Neutrophils
  • סווג לימפוציטים T
  • סווג לימפוציטים B
  • סווג לימפוציטים NK
  • סווג מונוציטים
  • סווג תאים צעירים (בלסטים)

​הערות:

  • כל הבדיקות מבוצעות בדם היקפי, לשד עצם, נוזלי גוף (פלוירלי, מיימת נוזל חוט שדרה) ומבלוטות לימפה. סווג אוכלוסיות התאים השונות מבוצע עם מגוון נוגדנים רחב ביותר.
  • כל הבדיקות מבוצעות גם עבור לקוחות חיצוניים.
  • אף אחת מהבדיקות איננה מחייבת צום מוקדם.
  • אף אחת מהבדיקות איננה מחייבת הפסקת טיפול תרופתי.
  • חלק מבדיקות איפיון התאים מחייבות תאום מוקדם.
למידע נוסף על בדיקות אפיון תאים

הטיפול ניתן ברמב"ם. להנחיות ופרטים מלאים על הטיפול נא לפנות למזכירות היחידה.

למידע נוסף על בדיקות נוגדנים עצמוניים

הטיפול ניתן ברמב"ם. להנחיות ופרטים מלאים על הטיפול נא לפנות למזכירות היחידה.

למידע נוסף על בדיקות תפקודיות

הטיפול ניתן ברמב"ם. להנחיות ופרטים מלאים על הטיפול נא לפנות למזכירות היחידה בטלפון 04-7772373, פקס - 04-7771535

למידע נוסף על בדיקות סיווג רקמות

בדיקת אבהות

בדיקת אבהות/קרבה משפחתית מתבצעות במעבדה לסווג רקמות, בתאום מראש עם הניבדקים או באי כוחם.
הבדיקות נערכות עפ"י החלטת בית משפט לעניני משפחה או מקביל לו. לבדיקת אבהות מוזמנים הניבדקים הרשומים בהחלטת בית המשפט בד"כ אם, קטין/בגיר ( מושא הבדיקה) והנטען להיות אב או בני משפחה אחרים רלוונטיים. הבדיקה מתבצעת בנוכחות כל הניבדקים.
הבדיקה היא בדיקת דם או בדיקת רוק. בעת הבדיקה הנבדקים מצולמים לצורך זיהוי.
במהלך הפגישה שלפני נטילת הדגימות, מקבלים הניבדקים הסבר לגבי פרטים שונים הנוגעים לבדיקה ואופן ביצוע הבדיקה.
תוצאות הבדיקות נשלחות אך ורק אל השופט שהורה על עריכת הבדיקה. הניבדקים או באי כוחם מקבלים את התוצאות מבית המשפט.
זמן מתן התשובה הוא עד חודשיים מיום הסדרת התשלום לבדיקה.
 
הערות:
1. הבדיקה איננה בהסדר של קופת חולים ולכן מחייבת תשלום.
2. דרכי התקשרות למעבדה: טלפון 04-7772373, פקס' 04-7771535
3. על הניבדקים להגיע לבדיקה כשברשותם תעודה מזהה (ת"ז, דרכון, תעודת אסיר, במקרה של קטינים שאין ברשותם תעודה מזהה יש להביא תעודת לידה או אישור לידת חי מבית החולים בו נולדו).
למידע נוסף על בדיקת אבהות