פנימית ג'

ד"ר עלי עבד אל ואחד

מספר טלפון של ד"ר עלי עבד אל ואחד04-7772321