פנימית ג'

ד"ר מוחמד זבידאת

מספר טלפון של ד"ר מוחמד זבידאת04-7772661