פנימית ג'

ד"ר ג'ואד אבו אלהיג'א

מספר טלפון של ד"ר ג'ואד אבו אלהיג'א04-7773309