פנימית ג'

ד"ר עומר וייל

מספר טלפון של ד"ר עומר וייל04-7772661