פנימית ג'

ד"ר עומר שטרן

מספר טלפון של ד"ר עומר שטרן04-7772661