פנימית ג'

ד"ר טליה אבירם

מספר טלפון של ד"ר טליה אבירם04-7772661