פנימית ג'

ד"ר אילונה פולבוי

מספר טלפון של ד"ר אילונה פולבוי04-7772661