פנימית ג'

ד"ר יעלה בן-נפתלי

מספר טלפון של ד"ר יעלה בן-נפתלי04-7772611