ניתוחי ילדים כולל פתיחת הצרות מוצא הכליה – UPJ

הטיפול ניתן ברמב"ם. להנחיות ופרטים מלאים על הטיפול נא לפנות למזכירות היחידה.