מעקב פגים

איריס שטיין

מספר טלפון של איריס שטיין04-7774121

מחלקה
טיפול נמרץ פגים וילודים

תואר אקדמי
M.A בסיעוד

קורסים/ השתלמויות
טיפול נמרץ משולב
טיפול נמרץ פגים, תינוקות, ילדים ויילודים

תפקיד
אחות אחראית
מנהלת אתר חירום שיניוני

פרוייקטים/מחקרים בתחום העיסוק
פיתוח תוכנית לניהול הטיפול בילוד תלוי מכשיר רפואי- טכנולוגי, לקראת שחרור מביה"ח לטיפול בית.
חוברת הדרכה לצוות מטפל בילד עם טרכאוסטומיה
'גם לפג הזכות להיות משוחרר מכאב'- מתן סוכרוז לפני לקיחת דם קפלרי.
קבוצות משולבות להדרכת הורים בפגיה
לרשימת הפרסומים
ב-PubMed