מעקב פגים

מלכה מור

מספר טלפון של מלכה מור04-7774133

מחלקה
פגים

תואר אקדמי
B.A

קורסים/ השתלמויות
טיפול נמרץ פגים וילודים
קורס הדרכה
קורס הנקה

תפקיד
מדריכה במחלקה
סגנית אחות אחראית

פרוייקטים/מחקרים בתחום העיסוק
מניעת זיהומים בפגים
לרשימת הפרסומים
ב-PubMed