שירות לתנועתיות של מערכת העיכול

יוליה סטרלצין

מספר טלפון של יוליה סטרלצין04-77736253157