תרומות זרע

המידע שמקבלת המטופלת בפגישה זאת כולל את הפרטים הבאים:

1. החזות החיצונית של התורם: צבע עיניו, צבע עורו, צבע שיערו, גובהו ומבנה גופו.
2. ארץ מוצא של התורם ושל הוריו.
3. גילו ודתו.
4. מה עשה בשירותו הצבאי ומהו עיסוקו כיום.
5. אילו בדיקות רפואיות שעבר.
6. מהם תחביביו ותחומי העניין שלו.
7. כיצד התרשם ממנו צוות בנק הזרע.

קבלת מנת זרע והעברתה למרפאה/יחידת ההפריה בה מטופלת האישה היא ללא המתנה ומתאפשרת בהתראה של יום. (במקרים דחופים אף בהתראה של מספר שעות).
בנק הזרע מאפשר שימור מנות זרע של התורמים עבור הריונות נוספים .