קשרי חוץ

תמר אלפסי

מספר טלפון של תמר אלפסי04-7771402