פנימית ח'

ד"ר יזיד קאסם דראושה

מספר טלפון של ד"ר יזיד קאסם דראושה04-7771180