פנימית ח'

ד"ר אמיר טאפש

מספר טלפון של ד"ר אמיר טאפש04-7776081