פנימית ח'

ד"ר אמיר ברבארה

מספר טלפון של ד"ר אמיר ברבארה04-7771180