פנימית ח'

ד"ר שרון שורר

מספר טלפון של ד"ר שרון שורר04-7771180