פנימית ח'

ד"ר ויסאם אנדראוס

מספר טלפון של ד"ר ויסאם אנדראוס04-7773304