פנימית ח'

ד"ר אבנר דגן

מספר טלפון של ד"ר אבנר דגן04-7771180