חזרה

מחלות מסתמיות

בדיקת מערכת צינתור Tripair לטיפול במסתם התלת צניפי. למחקר>>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trisol - החלפת מסתם טריקוספידלי בצינתור – ניסוי פרלימינרי של מערכת טריסול.  למחקר>>