חזרה

אי ספיקת כליות

Inversago - מחקר שלב 2, אקראי, כפול סמיות, מבוקר פלצבו, של היעילות, הבטיחות והפרמקוקינטיקה של שני מינונים של - INV-202 במטופלים עם מחלת כליות סוכרתית.  למחקר>>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------