חזרה

אי ספיקת כליות

Inversago - מחקר שלב 2, אקראי, כפול סמיות, מבוקר פלצבו, של היעילות, הבטיחות והפרמקוקינטיקה של שני מינונים של - INV-202 במטופלים עם מחלת כליות סוכרתית.  למחקר>>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACCELERON - מחקר שלב 2, כפול-סמיות, מבוקר פלצבו, בהקצאה אקראית להערכת ההשפעות של סוטאטרספט לעומת פלצבו לטיפול ביתר לחץ דם ריאתי משולב פוסט-קפילרי ופרה-קפילרי (Cpc-PH) עקב אי-ספיקת לב עם מקטע פליטה שמור (HFpEF). למחקר>>