חזרה

אי ספיקת לב

ACCELERON - מחקר שלב 2, כפול-סמיות, מבוקר פלצבו, בהקצאה אקראית להערכת ההשפעות של סוטאטרספט לעומת פלצבו לטיפול ביתר לחץ דם ריאתי משולב פוסט-קפילרי ופרה-קפילרי (Cpc-PH) עקב אי-ספיקת לב עם מקטע פליטה שמור (HFpEF). למחקר>>

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ECHOCARE- מחקר איסוף נתונים, פרוספקטיבי, באתר יחיד לפיתוח מערכת לניטור מטופלים מרחוק מבוססת רדאר. למחקר>>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Visling TM - הערכת בטיחות, היתכנות ויעילות ראשונית לשימוש במכשיר  VslingTM  בתיקון חדרי בחולים עם אי ספיקת לב. למחקר>>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hermas השפעות של זילטיבקימאב לעומת פלצבו על תחלואה ותמותה בקרב מטופלים עם אי-ספיקת לב בעלי מקטע פליטה ירוד במעט או שמור ודלקת מערכתית. למחקר>>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V-lap - Vectorious Medical Technologies - חוקר ראשי ד"ר מנהל חביב. הערכת הבטיחות, השימושיות והביצועים של מערכת V-LAP כאשר היא מושתלת במטופלים עם אי ספיקת לב כרונית. למחקר>>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

חוקר ראשי - דר' אמיר סולומוניקה. הערכת הבטיחות וההתכנות של מערכת נפרוניקס (Perfuser) בחולים עם אי ספיקת לב חריפה. למחקר>>