חזרה

אי ספיקת לב

ECHOCARE- מחקר איסוף נתונים, פרוספקטיבי, באתר יחיד לפיתוח מערכת לניטור מטופלים מרחוק מבוססת רדאר. למחקר>>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Visling TM - הערכת בטיחות, היתכנות ויעילות ראשונית לשימוש במכשיר  VslingTM  בתיקון חדרי בחולים עם אי ספיקת לב. למחקר>>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hermas השפעות של זילטיבקימאב לעומת פלצבו על תחלואה ותמותה בקרב מטופלים עם אי-ספיקת לב בעלי מקטע פליטה ירוד במעט או שמור ודלקת מערכתית. למחקר>>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V-lap - Vectorious Medical Technologies - חוקר ראשי ד"ר מנהל חביב. הערכת הבטיחות, השימושיות והביצועים של מערכת V-LAP כאשר היא מושתלת במטופלים עם אי ספיקת לב כרונית. למחקר>>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


חוקר ראשי - דר' אורן כספי. בחינת ביצועי מערכת קורדיו (HearOTM), בזיהוי מוקדם של אירועי החמרה של אי ספיקת הלב המצריכים התערבות רפואית. למחקר>>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

חוקר ראשי - דר' אמיר סולומוניקה. הערכת הבטיחות וההתכנות של מערכת נפרוניקס (Perfuser) בחולים עם אי ספיקת לב חריפה. למחקר>>