חזרה

אי ספיקת לב

Visling TM - הערכת בטיחות, היתכנות ויעילות ראשונית לשימוש במכשיר  VslingTM  בתיקון חדרי בחולים עם אי ספיקת לב. למחקר>>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hermas השפעות של זילטיבקימאב לעומת פלצבו על תחלואה ותמותה בקרב מטופלים עם אי-ספיקת לב בעלי מקטע פליטה ירוד במעט או שמור ודלקת מערכתית. למחקר>>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MMO (GPIJ מחקר שלב 3 אקראי, כפול סמיות, בביקורת פלצבו לבחינת ההשפעה של טירזפטייד על הפחתת התחלואה והתמותה בקרב בוגרים עם השמנת יתר.  למחקר>>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Victor - חוקר ראשי ד"ר אורן כספי.  הערכת היעילות של וריסיגואט לעומת פלצבו מבחינת הפחתת הסיכון למוות מסיבה קרדיווסקולרית או לאשפוז בגלל אי ספיקת לב חברת MSD למחקר>>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AquaPass - חוקר ראשי פרופ' אהרונסון. הוצאת נוזלים בחולי אי ספיקת לב כרונית עם בצקות באמצעות הגברת ההזעה – בדיקת בטיחות וביצועים. למחקר>>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IONIS - חוקר ראשי ד"ר אורן כספי. הערכת היעילות והבטיחות של ION-682884 במטופלים עם קרדיומיופתיה עמילואידית המתווכת על ידי טרנסתירטין. למחקר>> 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V-lap - Vectorious Medical Technologies - חוקר ראשי ד"ר מנהל חביב. הערכת הבטיחות, השימושיות והביצועים של מערכת V-LAP כאשר היא מושתלת במטופלים עם אי ספיקת לב כרונית. למחקר>>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


חוקר ראשי - דר' אורן כספי. בחינת ביצועי מערכת קורדיו (HearOTM), בזיהוי מוקדם של אירועי החמרה של אי ספיקת הלב המצריכים התערבות רפואית. למחקר>>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

חוקר ראשי - דר' אמיר סולומוניקה. הערכת הבטיחות וההתכנות של מערכת נפרוניקס (Perfuser) בחולים עם אי ספיקת לב חריפה. למחקר>>