חזרה

קרדיומיופתיה

Odyssey - מחקר קליני כפול-סמיות, מבוקר פלצבו, בהקצאה אקראית להערכת מאוואקאמטן בטיפול במבוגרים עם קרדיומיופתיה היפרטרופית סימפטומטית שאינה חסימתית.  למחקר>>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TTR- CM  -  מחקר המשך בתווית פתוחה להערכת הבטיחות לטווח ארוך של אפלונטרסן (ION-682884) במטופלים עם קרדיומיופתיה עמילואידית המתווכת על ידי טרנסתירטין. למחקר>>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------