חזרה

קרדיומיופתיה

Odyssey - מחקר קליני כפול-סמיות, מבוקר פלצבו, בהקצאה אקראית להערכת מאוואקאמטן בטיפול במבוגרים עם קרדיומיופתיה היפרטרופית סימפטומטית שאינה חסימתית.  למחקר>>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------