חזרה

הפרעות קצב

Lilac - מחקר שלב 3, רב-מרכזי, כפול-סמיות, מבוקר פלצבו, בקבוצות מקבילות, בהקצאה אקראית להערכת היעילות והבטיחות של אבלאצימאב במטופלים בסיכון גבוה עם פרפור פרוזדורים שנקבע כי אינם מתאימים לטיפול בנוגדי קרישה במתן דרך הפה. למחקר>> 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------