חזרה

הפרעות קצב

Lilac - מחקר שלב 3, רב-מרכזי, כפול-סמיות, מבוקר פלצבו, בקבוצות מקבילות, בהקצאה אקראית להערכת היעילות והבטיחות של אבלאצימאב במטופלים בסיכון גבוה עם פרפור פרוזדורים שנקבע כי אינם מתאימים לטיפול בנוגדי קרישה במתן דרך הפה. למחקר>> 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oceanic AF - מחקר שלב 3 להערכת היעילות והבטיחות של אסונדקסיאן (BAY 2433334) מעכב פומי של פקטור הקרישה XIa בהשוואה לאפיקסבן במשתתפים עם פרפור פרוזדורים בסיכון לפתח אירוע מוחי.  למחקר>>