חזרה

מחלות לב מבניות

  1. DaVingi, Cardiac Implants - חוקר ראשי ד"ר ארתור קרנר. הערכת הבטיחות והיעילות של תיקון דליפה משנית במסתם טריקוספידלי בשיטה מלעורית. למחקר>>