חזרה

אוטם שריר הלב ואירועי כלילים חדים

מחקר הבודק האם התרופהEmpagliflozin Jardiance   מפחיתה את הארעות אסל או תמותה במטופלים לאחר התקף לב (STEMI ו(NSTEMI   מחקר הינו אקראי וכפול סמיות.
חוקרים עקרים: ד"ר רוברט צוקרמן וד"ר רועי אפריים. למחקר>>