חזרה

אוטם שריר הלב ואירועי כלילים חדים

EMPACT-MI מחקר הבודק האם התרופה Empagliflozin Jardiance מפחיתה את הארעות אסל או תמותה במטופלים לאחר התקף לב (STEMI וNSTEMI  ) מחקר הינו אקראי וכפול סמיות. חוקרים עקריים: דר רוברט צוקרמן ודר רועי אפריים. למחקר>>