חזרה

אוטם שריר הלב ואירועי כלילים חדים

מחקרי אוטם שריר הלב - FARADAY. חוקר ראשי - ד"ר מנהל חביב. IOCYTE AMI-3 מחקר שלב 3 רב מרכזי, אקראי כפול סמיות, בביקורת פלצבו על FDY-5301 במתן תוך ורידי במטופלים במטופלים עם אוטם שריר הלב הקדמי  עם עלייה במקטע ST. למחקר>>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MK-0616-015 - מחקר קליני שלב 3 אקראי, בביקורת פלצבו להערכת היעילות והבטיחות של MK-0616 בהפחתת אירועים קרדיווסקולריים חריגים משמעותיים (MACE) במשתתפים עם סיכון קרדיווסקולרי גבוה (MK-0616-015). למחקר>>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ACCLAIM-LP(a( (EZEF)  נועד לבחינת  ההשפעה של ליפודיסרין על הפחתת אירועים קרדיווסקולריים חריגים חמורים  בחולים עם רמות גבוהות של ליפופרוטאין (a) שיש להם מחלה קרדיווסקולרית טרשתית מוכחת או נמצאים בסיכון לאירוע קרדיווסקולרי ראשון. למחקר>>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

GZBO - TRIUMPH - OUTCOMES  זהו מחקר פאזה 3 שנועד לבדוק את ההשפעה של  Retatrutide על הפחתת אירועים קרדיווסקולריים חריגים חמורים ואת הירידה בתפקוד הכלייתי עבור חולים עם עודף משקל ומחלה טרשתית משמעותית ו/או מחלת כליות כרונית. למחקר>>