חזרה

אוטם שריר הלב ואירועי כלילים חדים

NEW AMSTERDAM אוביסטרפיב (obicetrapib) ותוצאות קרדיוווסקולריות: מחקר שלב 3 בביקורת פלצבו, כפול סמיות, אקראי להערכת ההשפעה של 10 מ"ג אוביסטרפיב במשתתפים עם מחלה קרדיווסקולרית טרשתית (ASCVD) שמצבם אינו מאוזן במידה מספקת למרות טיפולים להורדת שומנים במינון הנסבל המרבי. למחקר>>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

מחקרי אוטם שריר הלב - FARADAY. חוקר ראשי - ד"ר מנהל חביב. IOCYTE AMI-3 מחקר שלב 3 רב מרכזי, אקראי כפול סמיות, בביקורת פלצבו על FDY-5301 במתן תוך ורידי במטופלים במטופלים עם אוטם שריר הלב הקדמי  עם עלייה במקטע ST. למחקר>>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------