חזרה

הפרעות קצב

CardiacSense - חוקר ראשי ד"ר רוני עבו. הקלטת אקג ונתוני PPG ע"י שעון חכם כדי לאפיין הפרעות קצב בזמן בדיקה אלקטרופזיולוגית. למחקר>> 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CardioKol - חוקר ראשי ד"ר רוני עבו. איסוף נתוני קול בחולים עם פרפור פרוזדורים. למחקר>>