חזרה

אי ספיקת לב

  1. AquaPass - חוקר ראשי פרופ' אהרונסון.הוצאת נוזלים בחולי אי ספיקת לב כרונית עם בצקות באמצעות הגברת ההזעה – בדיקת בטיחות וביצועים. למחקר>>
  2. Diamond Study, Relypsa -  חוקר ראשי ד"ר אורן כספי. טיפול בפטירומר (סופח אשלגן) בחולי אי ספיקת לב המפתחים היפרקלמיה עקב טיפול במעכבי מערכת הרנין-אנגיוטנסין -
    אלדוסטרון (RAASi) למחקר>> 
  3. ENDO-HF, Enopace - חוקר ראשי ד"ר אורן כספי. הערכת הבטיחות והיעילות של מערכת הרמוני לקיצוב אורטלי בחולים עם אי ספקת לב כרונית (סיסטולית ודיאסטולית). למחקר>>
  4. 4FINE-ARTS -חוקר ראשי ד"ר רוברט צוקרמן. הערכת finerenone על התחלואה והתמותה בקרב משתתפים עם אי ספיקת לב במקטע פליטה של חדר שמאל גבוה/שווה ל- 40%. למחקר>>
  5. IONIS - חוקר ראשי ד"ר אורן כספי. הערכת היעילות והבטיחות של ION-682884 במטופלים עם קרדיומיופתיה עמילואידית המתווכת על ידי טרנסתירטין. למחקר>> 
  6. Doraya, Revamp Medical -חוקר ראשי ד"ר יאיר פלד. בדיקת הבטיחות והיעילות של קטטר דוריה לטיפול בחולים עם אי ספיקת לב חריפה העמידים למשתנים. למחקר>>
  7. V-lap - Vectorious Medical Technologies - חוקר ראשי ד"ר מנהל חביב. הערכת הבטיחות, השימושיות והביצועים של מערכת V-LAP כאשר היא מושתלת במטופלים עם אי ספיקת לב כרונית. למחקר>>