חזרה

אי ספיקת לב

מחקר אס"ל - CARDURION, חוקר ראשי - ד"ר רוברט צוקרמן. מחקר קליני בפאזה 2, כפול-סמיות, מבוקר-פלצבו, בהקצאה אקראית, להערכת היעילות של CRD-740 בנבדקים עם אי ספיקת לב כרונית.  למחקר>>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUMIT - חוקר ראשי, דר' כספי.  טיפול במינון המרבי הנסבל של טירזפטייד, עדיף על הטיפול בפלצבו במדד ההערכה המורכב ההיררכי ומבחינת שיפור הכושר הגופני, במשתתפים עם HFpEF ועם BMI ≥ 30 ק"ג/מ"ר.  למחקר>>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Victor - חוקר ראשי ד"ר אורן כספי.  הערכת היעילות של וריסיגואט לעומת פלצבו מבחינת הפחתת הסיכון למוות מסיבה קרדיווסקולרית או לאשפוז בגלל אי ספיקת לב חברת MSD למחקר>>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AquaPass - חוקר ראשי פרופ' אהרונסון. הוצאת נוזלים בחולי אי ספיקת לב כרונית עם בצקות באמצעות הגברת ההזעה – בדיקת בטיחות וביצועים. למחקר>>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENDO-HF, Enopace - חוקר ראשי ד"ר אורן כספי. הערכת הבטיחות והיעילות של מערכת הרמוני לקיצוב אורטלי בחולים עם אי ספקת לב כרונית (סיסטולית ודיאסטולית). למחקר>>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FINE-ARTS - חוקר ראשי ד"ר רוברט צוקרמן. הערכת finerenone על התחלואה והתמותה בקרב משתתפים עם אי ספיקת לב במקטע פליטה של חדר שמאל גבוה/שווה ל- 40%. למחקר>>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IONIS - חוקר ראשי ד"ר אורן כספי. הערכת היעילות והבטיחות של ION-682884 במטופלים עם קרדיומיופתיה עמילואידית המתווכת על ידי טרנסתירטין. למחקר>> 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V-lap - Vectorious Medical Technologies - חוקר ראשי ד"ר מנהל חביב. הערכת הבטיחות, השימושיות והביצועים של מערכת V-LAP כאשר היא מושתלת במטופלים עם אי ספיקת לב כרונית. למחקר>>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


חוקר ראשי - דר' אורן כספי. הקלת תסמיני גודש ריאתי באמצעות דלף (שאנט) בחולי אי-ספיקת לב מתקדמת. למחקר>>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

חוקר ראשי - דר' אורן כספי. בחינת ביצועי מערכת קורדיו (HearOTM), בזיהוי מוקדם של אירועי החמרה של אי ספיקת הלב המצריכים התערבות רפואית. למחקר>>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

חוקר ראשי - דר' אמיר סולומוניקה. הערכת הבטיחות וההתכנות של מערכת נפרוניקס (Perfuser) בחולים עם אי ספיקת לב חריפה. למחקר>>