מידע על גידול מוחי

סיווג של גידולים מוחיים

גידולים מוחיים מסווגים בדרכים שונות, על פי קריטריונים שונים.

סיווג של גידולים מוחייםסיווג של גידולים מוחיים

 

  • חלוקה לגידולים מדרגה נמוכה או גבוהה (Low Grade / High Grade),
  • שפיר או לא ממאיר לעומת ממאיר
  • על פי איגוד הבריאות העולמי (WHO = World Health Organization) מדרגה 1-4
  • ראשוני לעומת שניוני

גידולים בדרגה נמוכה (Low Grade Tumors)
אלו גידולים הנוצרים מתאים הגדלים לרוב לאט. גידול הגדל לאט בו מתאפשרת כריתה ניתוחית מלאה, לרוב אינו חוזר. במקרים מסוימים עם זאת, לא ניתן לבצע כריתה כירורגית ניתוחית מלאה בשל המיקום או הגודל של התהליך או בשל קרבתו למבנים רגישים או מסוכנים במוח. במקרים אלו בוחרים בכריתה ניתוחית חלקית, רדיוכירורגיה, שילוב של שתי הטכניקות, או מעקב.

גידולים בדרגה גבוהה (High Grade Tumors)
גידולים אלו, לרוב ממאירים, נוצרים מתאים המתחלקים ומשגשגים מהר ולכן לעיתים מכונים "אגרסיביים". לגידולים אלו נטייה להסתנן לרקמת המוח הבריאה, עובדה ההופכת כריתה מלאה בטוחה לפחות אפשרית. קצב הגדילה המהיר של תהליכים אלו לרוב מוביל להופעה של תסמינים באופן חד ומהיר יותר, ובשלב מוקדם יותר בהשוואה לגידולים מדרגה נמוכה.
הטיפול בגידולים אלו חוצה מספר דוקטרינות ולרוב משלב טיפול לשליטה מקומית (ניתוח ו/או קרינה) מלווה בטיפול מערכתי (כמותרפיה / אימונותרפיה וכו').

גידולים שפירים, לא ממאירים וממאירים
המשמעות של המונחים שפיר / לא ממאיר וממאיר קצת שונה כאשר מדברים על גידולים מוחיים. גידול שפיר יכול עדיין לגרום נזק רב ולסכן את חיי החולה בשל גודלו ומיקומו בגולגולת או במוח, ללא קשר לסיווגו הפתולוגי. גידול ממאיר ואגרסיבי במוח, לעיתים נדירות שולח גרורות ונותר בעיה "מקומית" למוח.
כך, המונח לא-ממאיר החליף בכלל הטרמינולוגיות את המונח שפיר.
גידולים ממאירים - הכי אגרסיביים, סרטן, גדלים מהר ולרוב מתפשטים לאיזורים אחרים במוח או בגוף.
גידולים לא ממאירים - פחות אגרסיביים, גדלים לאט, ניתנים במקרים רבים לכריתה ניתוחית מלאה, ונוטים פחות לפלוש לרקמת המוח או מבנים אחרים בסביבתם

סיווג גידולים על פי ארגון הבריאות העולמי (WHO)
ארגון הבריאות העולמי (WHO) מסווג גידולים לפי מקור התאים שיוצרים אותם והתנהגות התאים, מהאיטי והמתון ביותר לאגרסיבי ביותר. גידולים מסוימים מקבלים דרגה על מנת להדגיש את קצב גדילת התאים ועל מנת לצפות התנהגות ביולוגית. גידולים לא ממאירים רבים מסווגים כדרגה 1-2 (Grade I-II) ואילו גידולים ממאירים מסווגים כדרגה 3-4 (Grade III-IV).
האבחנה בין גידולים ממאירים ללא-ממאירים יכולה להיות מאתגרת. חלק מהגידולים הלא-ממאירים (דרגה נמוכה) יכולים להיות מסוכנים וחמורים מאוד אף יותר מהממאירים אם הם ממוקמים באיזורים לא נגישים כירורגית (דוגמת גזע המוח). לחלופין, גידולים ממאירים מסוימים יכולים לאפשר את כריתתם המלאה ובכך להיות מטופלים.
ישנם למעלה מ-120 סוגים של גידולים מוחיים ראשוניים, ולמרות שכל גידול מסווג וממוין באופן מאוד ברור, השונות בין החולים היא גדולה וההחלטות המתקבלות צריכות להיות אינדיבידואליות במידה מסוימת לאדם הספציפי. הדברים אינם פשוטים כבמרשם עוגה, ובשאלות של תוכנית טיפולית, תמיד דון עם הרופא המטפל.

דרגה 1 (Grade-I) - תאים גדלים לאט, נראים כמעט נורמליים תחת המיקרוסקופ, הכי פחות ממאיר, לרוב הישרדות ארוכת טווח.
דוגמא - שוונומה וסטיבולארית (Vestibular Schwannoma).

דרגה 2 (Grade-II) - תאים גדלים לאט באופן יחסי, מעט אבנורמליים תחת המיקרוסקופ, יכולים לפלוש לרקמות מסביב, יכולים להישנות בדרגה גבוהה יותר.
דוגמא - מנינגיומה אטיפית (Atypical Meningioma).

דרגה 3 (Grade-III) - תאים אבנורמליים בכמות גבוהה, המשפיעים על רקמה בריאה סביבם.
הגידול נוטה להישנות , לרוב בדרגת ממאירות גבוהה יותר.
דוגמה – אסטרוציטומה אנאפלסטית (Anaplastic Astrocytoma).

דרגה 4 (Grade-IV) - תאים ממאירים אבנורמליים המשגשגים במהירות. תאים אלה יוצרים כלי דם חדשים לשמר את קצב הגידול המהיר. המרכז לעיתים מלא תאים מתים (נקרוזיס).
דוגמה - גליובלסטומה מולטיפורמה (GBM – Glioblastoma Multiforme).

למידע נוסף על סיווגים של גידולים