מידע על גידול מוחי

חמרי עזר ומאמרים

חמרי עזר ומאמריםחמרי עזר ומאמרים

רשימת מקורות מידע באינטרנט בנושא סרטן וגידולים מוחיים

מקור

קישור

האגודה למלחמה בסרטן - ישראל

http://www.cancer.org.il/template/default.aspx?PageId=6512

 

העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל, וביטאון הסיעוד האונקולוגי בישראל

http://www.ions.org.il/

ירחון הרפואה

https://www.ima.org.il/medicine/default.aspx

הקרן הקנדית לגידולים מוחיים (Canadian Brain Tumor Foundation)

http://www.braintumor.ca/

האגודה הקנדית למלחמה בסרטן

http://www.cancer.ca/en/region-selector-page/?region=on&url=/en/?region%3don

המרכז לגידולים מוחיים של אוניברסיטת וירג'יניה ארה"ב

https://neurosciences.uvahealth.com/services/brain-tumors/brain-tumor-treatments

מרכזי הטיפול בסרטן של ארה"ב (Cancer Treatment Centers of America)

https://www.cancercenter.com/

חיפוש אחר ניסויים קליניים

מנוע החיפוש של אוניברסיטת וירג'יניה

http://www.healthsystem.virginia.edu/patients/clinicaltrials#b_start=0&c8=
Brain+Cancer&c8=Brain+Tumor

המוסד הלאומי האמריקאי לבריאות (NIH)

https://www.nih.gov/health-information/nih-clinical-research-trials-you

https://clinicaltrials.gov/

פאבמד  (PubMed) - מאגר מידע לפרסומים מדעיים רפואיים

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/