ראגנטים לביצוע בדיקות אוטואימוניות במכשיר ALGRIA

מס' תיק:  2019/4733
 
תאריך פרסום: 11/12/2019
 
 

שם הספק:  דיאסורין  
מזמין: רינה כץ מנהלת המעבדה האימונולוגית


היקף עסקה בהתקשרות לשנה:  120,000 ₪ כולל מע"מ +4 אופציות בנות שנה כל אחד
גורם מתקצב: רמב"ם 

מצ"ב:
מכתבה של רינה כץ מנהלת המעבדה האימונולוגית