כוסיות יחודיות למכשיר אוסמומטר

מס' תיק: 4856/2020
תאריך פרסום: 24.02.2020
 

שם הספק: אגנטק
מזמין:  מעבדה דחופה
 
היקף עסקה בהתקשרות ל-3 שנים: 150,000 ₪ כולל מע"מ.גורם מתקצב:  מרכז רפואי רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד: מאת ד"ר יהודית אטיאס, מנהלת מעבדה דחופה.