מסמרי PRECICE

מס' תיק: 4854/2020
תאריך פרסום: 25.02.2020
 

שם הספק: MTC
מזמין:  יחידה אורתופדית ילדים
 
היקף עסקה בהתקשרות לשנה: 175,500 ₪ כולל מע"מ + (אופציה 4 תקופות נוספות)גורם מתקצב:  מרכז רפואי רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד: מאת  פרופ' מרק אידלמן, מנהל היחידה לאורתופדית ילדים.