חוזה שירות ל 2 מערכותCT ו 3 צורבים מתוצרת PHILIPS

מס' תיק: 2019/4807
תאריך פרסום: 15.01.20
 

שם הספק:  פילפס בע"מ
מזמין:  ודים מלכביץ – ס. מנהל הנדסה ביו-רפואית
 
היקף עסקה בהתקשרות לשנה: 659,913 ₪ כולל מע"מ + (אופציה ל-4 תקופות נוספות)

גורם מתקצב: רמב"ם
 
מצ"ב: 
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד: ודים מלכביץ – ס. מנהל הנדסה ביו-רפואית